Poskytujeme komplexní právní poradenství především v oblasti obchodního práva.

„Naším cílem je pomáhat Vám ve Vašem podnikání a poskytovat právní rady, které jsou pro Vaše podnikání skutečným přínosem.“

Mgr. Ing. Václav Staňkovský, LL.M.

Zaměření

Zaměření

Akvizice

 • právní due diligence
 • vyjednávání akviziční dokumentace
 • řízení o povolení spojení soutěžitelů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • post-akviziční změny (změny v orgánech, restrukturalizace, přeměny, aj.)

Korporátní agenda

 • zakládání společností, návrh optimální struktury
 • restrukturalizace, vytváření holdingových struktur
 • vztahy mezi společníky, akcionářské dohody
 • vztahy mezi společností a členy jejích orgánů
 • valné hromady
 • přeměny (fúze, rozdělení, převod jmění, změna právní formy)
 • daňová optimalizace (ve spolupráci s renomovanými daňovými poradci)

Vztahy s obchodními partnery

 • obchodní smlouvy (o dílo, distribuční, o spolupráci, EPC…)
 • joint ventures
 • soudní spory, arbitráže, vymáhání pohledávek
 • poradenství při účasti ve veřejných zakázkách
 • zakázané dohody mezi soutěžiteli, zneužití dominance
 • nároky z nekalé soutěže
 • vztahy ze směnek

Pracovněprávní vztahy

 • příprava a revize pracovněprávní smluvní dokumentace a vnitřních předpisů zaměstnavatelů, nastavování systémů odměňování v pracovněprávních vztazích
 • poradenství při vzniku a zániku pracovněprávních vztahů
 • příprava a revize kolektivních smluv, zastupování při kolektivním vyjednávání
 • pracovněprávní aspekty při restrukturalizaci korporací
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • pracovněprávní due diligence

ICT a duševní vlastnictví

 • autorské právo, licenční smlouvy
 • právo ICT (information and communications technology)
 • doménové spory
 • ochranné známky

Financování, restrukturalizace, insolvence

 • projektové a jiné financování (vyjednávání, příprava a revize úvěrové a související dokumentace)
 • ochrana práv při porušení povinností bankou
 • restrukturalizace (poradenství, vyjednávání s bankami a obchodními partnery, příprava dokumentace)
 • insolvence (poradenství a zastupování věřitelů a dlužníků)

Další oblasti práva

 • regulatorika (právo hospodářské soutěže – přepadové kontroly, zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, předpisy proti praní špinavých peněz aj.), hospodářská kriminalita
 • převody nemovitostí a právní vztahy k nim

Lidé

Mgr. Ing. Václav Staňkovský, LL.M. Mgr. Ing. Václav Staňkovský, LL.M. advokát / partner

Před zahájením vlastní advokátní praxe působil celkem více než 9 let v renomované mezinárodní advokátní kanceláři a dvou předních advokátních kancelářích českých. Poskytuje komplexní právní poradenství zejména v oblasti obchodního práva (akvizice, obchodní smlouvy a spory, korporátní právo), projektového financování a má rozsáhlé zkušenosti s právem hospodářské soutěže. Právo studoval mimo jiné v Německu a v Anglii.

Václav je milovník čaje a znalec whisky.

Právní služby poskytuje kromě češtiny také v angličtině a němčině.

Profesní profil Stáhnout vizitku
Mgr. Jana Šetřilová Mgr. Jana Šetřilová advokátka

Poskytuje právní poradenství především v oblasti pracovního práva, obchodního práva a obchodních závazkových vztahů a dále se specializuje na spornou agendu a insolvence. Působila celkem více než 10 let ve dvou předních českých advokátních kancelářích, kde poskytovala právní služby mimo jiné klientům v oblasti automobilového průmyslu. Na univerzitě Utrecht v Nizozemí absolvovala studijní stáž se zaměřením na mezinárodní a evropské pracovní právo.
Jana ráda relaxuje na horském kole v přírodě nebo u dobré knihy.

Právní služby poskytuje kromě češtiny také v angličtině.

Stáhnout vizitku
Mgr. Natália Santamaría Ilovičná Mgr. Natália Santamaría Ilovičná advokátka

Specializuje se na obchodní právo, zejména korporátní právo a lokální a přeshraniční přeměny obchodních společností. Dříve pracovala v přední české advokátní kanceláři. Natália je advokátkou zapsanou v České republice a ve Španělsku.

Natália je zapálenou cestovatelkou a nazývá Španělsko jejím druhým domovem.

Právní služby poskytuje kromě češtiny také ve španělštině a angličtině.

Stáhnout vizitku
Ing. Petr Ptáček Ing. Petr Ptáček konzultant

Specializuje se na strukturování bankovního financování, jeho vyjednávání, přípravu úvěrových žádostí a hodnocení úvěrových návrhů. Poskytuje poradenství také při restrukturalizacích a reorganizacích. Petr má více než 13 let zkušeností v bankovnictví, kde působil mimo jiné jako Ředitel strategického řízení rizik a Ředitel řízení úvěrových rizik renomované komerční banky.

Konzultace poskytuje kromě češtiny také v angličtině a dorozumí se německy.

Petr se věnuje investování a věří v trvalou udržitelnost.

Stáhnout vizitku

Reference

ÅF AB<br>AF-Consult Czech Republic s.r.o.<br>AF-CITYPLAN s.r.o.<br>AF - Engineering s.r.o.

ÅF AB
AF-Consult Czech Republic s.r.o.
AF-CITYPLAN s.r.o.
AF - Engineering s.r.o.

Projekční a poradenská společnost v oboru energetiky, strojírenství a infrastruktury, lídr v oblasti technického poradenství

TRILUX Česká republika s.r.o.

TRILUX Česká republika s.r.o.

Na míru přizpůsobená, hospodárná a trvale udržitelná světelná řešení

Lundegaard spol. s r.o.

Lundegaard spol. s r.o.

Webový integrátor: Stavba rozsáhlých webů a portálů, vymýšlení a realizace nových on-line služeb

Citybikes, s.r.o.

Citybikes, s.r.o.

Městská kola, skládací kola, elektrokola a jízdní kola v retro stylu a vše, co s tím souvisí

SEMANTA, s.r.o.

SEMANTA, s.r.o.

Data Governance řešení

!Pmg-responsive">

SEMANTA, s.r.o.Data Governance Aůmyatsmlouvy,p to z těředbezpe řádízdní kp

ww.lcgroup.cz/" targpragosoldence/?="/cncs>

SEMANTA, s.r.o.Data Governance í poradenszajišto válozvu řádíoní

ww.lcgroup.cz/" eclipse-e sroble">

SEMANTA, s.r.o.Projekční a poraektnednávántr má veýšl dokumencr>
ezinárodní a erůmyslu. Naiverzitě

ner-fluid references"> r" data-ride="caro /a>
<
="fa fa-u

Reference

/div>
="fa fa
-lg-6"> /a>r.o."clav Staňkovský, LL.M. advokátka addce

'> /a>advoká'>evidei> esvslo ČAK: 12911 /a> /a>

sel --> FOOTER
p>© 2013-2017 Staňkovský, LL.M.'> var _gaq = _stankovsky.cz/images/reference/-428578dj2ba.css?d27255d02e69.js?1446462277 > ody>